Matematický korešpondenčný seminár (MAKS)
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » Matematický korešpondenčný seminár (MAKS)

Matematický korešpondenčný seminár (MAKS)

– viedla Mgr. Antónia Bartošová (š.r.2006-07)

 

Zapojenosť študentov do MAKS-a sa stala tradíciou školy.

Počas celého školského roka súťažilo v piatich kolách 55 študentov väčšinou

vo dvojiciach v dvoch kategóriách S (1.- 2. ročník) a M (3.- 4. ročník).

 

 

Kategória S

Poradie na škole

Poradie v SR

Poradie v kraji

Trieda

Meno súťažiaceho

1. miesto

228.- 235.

61.-64.

2.D

Bartovičová Slávka

Latková Martina

2. miesto

257.- 260.

67.

2.B

Bajanová Monika

Barčiaková Alžbeta

3. miesto

307.-313.

76.-77.

2.D

Cillerová Mária

Kopuniková Lenka

 

 

Kategória M

Poradie na škole

Poradie v SR

Poradie v kraji

Trieda

Meno súťažiaceho

1. miesto

258.- 265.

28.-29.

3.B

Gavorová Iveta

Lokajová Anna

2. miesto

557.-559.

50.

3.B

Kriško Tomáš

Gabajová Ivana

3. miesto

670.- 672.

66.

3.B

Fručková Adela

Štefanová Michaela

 

 

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk