Sudoku
   Hlavná stránka » Predmety » Matematika » Súťaže » Sudoku

SUDOKU

      23. októbra 2007 sa uskutočnil 1. ročník celoškolskej súťaže v riešení SUDOKU. Svoje sily v tejto populárnej aktivite si zmeralo 23 študentov všetkých ročníkov. Všetci súťažiaci dostali diplomy a najúspešnejší riešitelia boli odmenení vecnými cenami. Súťaž pripravili a zrealizovali profesorky matematiky A. Bartošová a Ľ. Potočáková.


Pravidlá školskej súťaže v riešení SUDOKU
 1. Každý súťažiaci študent:
  • Naraz dostane 20 zadaní SUDOKU:
      8 základnej úrovne - označené ANON
      7 strednej úrovne - označené MEDIUM
      3 vyššej úrovne - označené HARD
      2 špeciálne
  • Rieši ktorékoľvek zadanie SUDOKU, v akomkoľvek poradí, ale snaží sa vyplniť čo najviac tabuliek.
  • Za každú správne vyplnenú tabuľku získava maximálne 9 základných bodov t.j. 0 až 9 (za špeciálnu ľahkú 0 až 19, za špeciálnu ťažkú 0 až 14 bodov). Základné body budú podľa náročnosti zadaní násobené koeficientom k a to nasledovne:
      ANON... k = 1,
      MEDIUM...k = 1,5,
      HARD...k = 2,
      špeciálna ... k = 1 (ľahká) alebo k = 2 (ťažká).
  • Rieši zadania maximálne 60 minút, ale ak všetky tabuľky vyplní za čas kratší ako je stanovený časový limit, môže získať prémiové body (za každú ušetrenú minútu 1 bod).
  • Po uplynutí časového limitu odovzdá svoje riešenia vedúcim súťaže, ktorí celú súťaž vyhodnotia.
 2. Najlepší traja riešitelia získajú vecné ceny.
 3. Výsledky budú zverejnené na matematickej nástenke a internetovej stránke školy.
Vypracovali vedúci súťaže: Mgr. Ľudmila Potočáková, Mgr. Antónia Bartošová


Výsledné umiestnenie študentov v súťaži SUDOKU v školskom roku 2007/2008

1. miesto: Czebeová Adriana - 3.G
2. miesto: Kyseľová Barbora - 2.D
3. miesto: Janusová Barbora - 1.F

4. miesto: Nociar Michal - 4. C
5. miesto: Gelačková Silvia - 2. A
5. miesto: Lunterová Andrea - 2.A
7. miesto: Brežná Iveta - 2. A
8. miesto: Mančíková Jana - 3. C
9. miesto: Hiková Jana - 4. A
10. miesto: Hrabovcová Eva - 3. A
10. miesto: Hlaváčová Terézia - 3. B

Výsledková listina SUDOKU v školskom roku 2007/2008

Riešili aj profesori Súťaž v plnom prúde V pruhovanom tričku víťazka, vedľa nej v hnedej bundičke 2. najúspešnejšia riešiteľka
V bieloružovej bundičke 3. najúspešnejšia riešiteľka Riešitelia štvrtáci, v čiernom tričku 4. najúspešnejší Víťazi a odmenení


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk