Biela pastelka
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Aktivity » Biela pastelka

Dňa 26. septembra sa uskutočnila celonárodná zbierka Biela pastelka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Aj naša škola sa aktívne zapojila do kreslenia sna mnohých znevýhodnených občanov.
Všetkým dobrovoľníkom ďakujeme
J.Turoňová, VP

Dobrovoľníci:
Chodúrová Viktória, 2.D
Ilovská Anna, 2.D
Tabačková Janka, 1.E
Šímová Daniela, 1.E
Marková Mária, 4.B
Ferovová Ivana, 4.B
Plicová Monika, 2.C
Mráziková Veronika, 2.C
Máliková Mária, 2.C
Mieresová Adriána, 2.C
Ďurošková Mária, 2.C
Mačugová Nina, 2.C
Vrábel Dávid, 4.B
Kiss Adrián, 4.B

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk