Prehľad o triedach v šk. roku 2007/08
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2007/08

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
1.A 30 8 22 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Delinčáková Katarína

p.Deverová Magdaléna

p.Buchová Monika

1.B 32 7 25 všeobecné AJ/FrJ

p.Panáková Petra

p.Odleváková Miroslava

1.C 31 12 19 všeobecné AJ/FrJ/RJ

p.Buchová Monika

p.Kejst Josef

1.D 33 15 18 všeobecné AJ/NJ

p.Hégerová Ivana

p.Šutek Michal

1.E 31 13 18 všeobecné AJ/NJ

p.Vandlíková Jaroslava

p.Červený Ľubomír

1.F 29 7 22 všeobecné NJ/AJ

p.Laštíková Katarína

p.Milo Imrich

v zahraničí 0 0 0
1. ročník 186 62 124
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
2.A 28 5 23 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Stančeková Svetlana

p.Dúbravková Eleonóra

p.Kitašová Katarína

2.B 31 15 16 všeobecné AJ/RJ/FrJ

p.Guldan Vladimír

p.Muráriková Katarína

2.C 32 12 20 všeobecné AJ/NJ/FrJ

p.Nemčeková Janka

p.Droppová Zuzana

2.D 30 9 21 všeobecné AJ/NJ

p.Kitašová Katarína

p.Bebčáková Zuzana

2.E 31 17 14 všeobecné AJ/NJ

p.Potočáková Ľudmila

p.Magdolenová Elena

2.F 32 16 16 všeobecné AJ/NJ

p.Kubincová Jarmila

p.Gerthofferová Nataša

v zahraničí 2 1 1
2. ročník 186 75 111
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
3.A 31 6 25 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Kudlová Monika

p.Čorná Gabriela

p.Lešťanová Darina

3.B 31 6 25 všeobecné AJ/FrJ

p.Leibiczerová Jana

p.Tvrdá Mariana

3.C 28 7 21 všeobecné AJ/FrJ/RJ

p.Bartošová Antónia

p.Kubicová Dana

3.D 29 13 16 všeobecné AJ/NJ

p.Hiková Tatiana

p.Fučíková Andrea

3.E 29 11 18 všeobecné AJ/NJ

p.Krajčovičová Helena

p.Petrovská Danka

3.F 30 15 15 všeobecné AJ/NJ

p.Lešťanová Darina

p.Zajacová Zuzana

3.G 27 10 17 všeobecné AJ/NJ

p.Štalmachová Lenka

p.Pšenko Vlastimil

v zahraničí 3 1 2
3.ročník 208 69 139
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
4.A 31 5 26 nemecký jaz. NJ/AJ

p.Pagáčová Helena

p.Richter Manfred

p.Fašková Oľga

4.B 27 7 20 všeobecné AJ/FrJ

p.Fašková Oľga

p.Kekeliaková Marcela

4.C 28 9 19 všeobecné AJ/FrJ

p.Mikulíková Eva

p.Díriová Martina

4.D 28 13 15 všeobecné AJ/NJ

p.Frčková Lucia

p.Pávová Katarína

4.E 26 7 19 všeobecné AJ/NJ

p.Bednárová Andrea

p.Pavlus Ivan

4.F 27 14 13 všeobecné AJ/NJ

p.Vaňko Marek

p.Jedináková Jarmila

4.G 25 11 14 všeobecné AJ/NJ

p.Kucháreková Janka

p.Mesiačková Petra

4.H 26 10 16 všeobecné AJ/NJ

p.Gajdošík Marián

p.Kiliková Jana

v zahraničí 1 0 1
4.ročník 219 76 143
celkom 799 282 517Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk