Olympiáda v nemeckom jazyku 2006/2007
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Olympiády » Olympiáda v nemeckom jazyku 2006/2007

Olympiáda v nemeckom jazyku 2006/2007


Školské kolo ONJ - 11.12.2006
Kategória 2A: 1. Martina Michalovičová 2.G
2. Petra Halusková 1.B
3. Natália Kuková 1.D
Kategória 2B: 1. Tomáš Bronček 4.A
2. Branislav Repáň 3.H
Kategória 2C: 1. Tomáš Mocík 2.A
2. Helena Jánošíková 3.A
3. Lenka Turčanová 2.A

Okresné kolo ONJ - 11.1.2007
Kategória 2A: Martina Michalovičová - 3. miesto
Kategória 2B: Tomáš Bronček - 4. miesto
Kategória 2C: Tomáš Mocík - 1. miestoKategória 2A: Martina Michalovičová - 3. miesto


Kategória 2B: Tomáš Bronček - 4. miesto


Kategória 2C: Tomáš Mocík - 1. miestoKrajské kolo ONJ - 15.2.2007
Kategória 2C: Tomáš Mocík - 3. miesto

Všetkým zúčastneným ďakujeme,
gratulujeme k dosiahnutým úspechom
a prajeme veľa zdaru v ďalšom kontakte s NJ.


Dovidenia na Olympiáde v nemeckom jazyku 2007/2008 !!!


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk