Triednické hodiny v nadácii Krajina harmónie
   Hlavná stránka » Škola » Výchovné poradenstvo » Aktivity » Triednické hodiny v nadácii Krajina harmónie

Nadácia Krajina harmónie, Predmestská 24, 010 01 Žilina
Tel.číslo: 041/5006942, 041/7234624, fax: 041/5006944, www.nkh.sk

      Stretnutia so študentmi GH sa uskutočnili formou triednických hodín, kedy sa triedy dostavili aj s vyučujúcim do priestorov Nadácie Krajina Harmónie v dňoch 2.-4. 10., 9.-10. 10. a 16. 10. Veľmi pozitívne hodnotíme spoluprácu Gymnázia Hlinská a to nielen na organizačnej úrovni, ale aj pre osobný vklad niektorých pedagógov. Hoci boli študenti po bežnom študijnom dni, boli niektoré skupiny veľmi aktívne. Veľmi oceňujeme otvorenosť, aktivitu a ochotu študentov pomôcť pri integračnom procese ľuďom s postihnutím. Na stretnutí sme predstavili Nadáciu, jej aktivity, vysvetlili sme študentom základné pojmi ako sú segregácia, integrácia, inklúzia, hľadali sme motívy, ktoré lákajú študentov byť dobrovoľníkmi, predstavili sme si model spoločnosti, kde nefunguje integrácia, prebrali sme si mýty a pravdy o ľuďoch s postihnutím a na záver sme študentom pustili video z predošlých aktivít. Prizvali sme študentov k spolupráci, na túto výzvu reflektoval pomerne vysoký počet študentov oproti vlaňajšiemu roku, čomu sa nesmierne tešíme a o tom, ako sa ďalej vyvíja naša spolupráca s nimi Vás budeme informovať.

V Žiline 20.10 2006

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk