Kontakty na niektoré pracoviská, zaoberajúce sa prevenciou
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Kontakty na niektoré pracoviská, zaoberajúce sa prevenciou

Kontakty na niektoré pracoviská, zaoberajúce sa prevenciou a závislosťami:
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
  Žilina, ul A. Moyzesa 54, 010 01 Žilina
  Tel. 041/ 56 500 18
  kontaktná osoba: p. Dušan Grúň
  psycho@za.sanet.sk

 • Centrum pre liečbu drogových závislostí
  Považský Chlmec 278 010 03 Žilina
  tel.: 041 / 500 76 90
  kontaktná osoba: MUDr. Chaban Ivan
  ivko@cpldz-zilina.sk

 • Klub abstinentov Žilina
  Jezuitská 10 010 01 Žilina
  kontaktná osoba: p. Viera Czelisová Puškinova 1, 010 01 Žilina
  otváracie hodiny: každý piatok od 15.00 do 18. 00 hod.
  www.zilina.sk/abstinencia

 • Pedagog. psychologická poradňa
  Lichardova 20
  010 01 Žilina
  kontaktná osoba: p. Anna Veliká, PhDr.
  041/724 78 59

 • Linka detskej istoty UNICEF 0820 112112


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk