Príznaky užívania drog
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Príznaky užívania drog

Príznaky užívania drog

(pre pedagógov)

zdroj : Materiály zo stretnutí Dobrovoľných poradcov pre drogy na školách, Cultus Nivy - Droga a Ty , 1995Ako sa zistí, že niekto užíva drogy ?

Varovné signály, ktoré môžu, ale nemusia byť znakom užívania drogy:

Nájdu sa u neho :

·         cigarety zvláštnej vône

·         nezistiteľné tablety

·         rozpúšťadlá

·         biely prášok v malom sáčku - v igelite, alobale, ...

·         injekčná striekačka, očadená lyžička, provizórne škrtidlo, kyselina citrónová - používajú sa pri príprave heroínovej injekcie

Zmeny zovňajšku :

·         únava, ospanlivý výzor

·         zanedbávanie osobnej hygieny

·         dieťa sa inak oblieka (nosí stále dlhý rukáv - pri injekčnom užívanídrogy), nadobúda lajdácky výzor

·         častejšie sa zraní, podáva menší fyzický výkon

·         zmeny v hmotnosti : extrémny úbytok pri závislosti na heroíne a priberaniepri užívaní marihuany

·         oči : podliate krvou, opuchnuté a podráždené (pri fetovaní a fajčení),rozšírené alebo zúžené zrenice

·         chronický kašeľ a nádcha (pri fajčení)

·         suché ústa, často si olizuje pery, kazia sa zuby (pri heroíne)

·         zmeny na pokožke (škvrny, vyrážky, modriny), potenie, svrbenie (priheroíne)

·         zvláštne pachy : sladká vôňa v šatách (marihuana, hašiš), zápach lepidlaalebo rozpúšťadlá (pri fetovaní)

Zmeny v správaní sa :

·         v triede zaspáva, ľahostajnosť

·         nepozornosť, dezorientovanosť

·         v krátkych intervaloch zmeny nálady

·         klamstvá, vyhýbavé odpovede

·         zhoršenie prospechu, zanedbávanie školských povinností

·         problémy s disciplínou

·         často mešká, odchádza z vyučovania, časté absencie

POZOR ! Zmeny pozorujeme dlhší čas a sú zvyčajne v rozpore stým, aké bolo dieťa predtým. Tieto zmeny nemusia byť spôsobené len drogami!!!

 

Ako sa zistí, že niekto je práve pod vplyvom drogy ?

·         výrazná strata koncentrácie na hodine

·         je omámený, dezorientovaný, rozpráva nesúvisle (pri čuchaní a halucinogénoch)

·         zúžené zreničky (pri opiátoch, heroíne)

·         bez príčiny sa smeje, je odbrzdený (pri hašiši, marihuane)Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk