Náplň práce
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Náplň práce

  • plní úlohy školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí

  • postupuje podľa plánu vypracovaného s riaditeľom školy, vychádzajúceho z Národného programu boja proti drogám a zo Stratégie prevencie kriminality

  • spolupracuje s vedením školy, VP, školským psychológom a triednymi profesormi

  • iniciuje preventívne aktivity a v rámci prevencie poskytovať preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich rodinným zástupcom

  • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť

  • v prípade potreby kontaktuje poradenské a preventívne odborné zariadenia

  • priebežne informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, o možnostiach spolupráce s poradenskými a preventívnymi odbornými zariadeniami v prípade pomoci ohrozeným deťom.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk