Koordinátor prevencie drogových závislostí v našej škole
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Koordinátor prevencie drogových závislostí v našej škole

PaedDr. Kitašová Katarína
(aprobácia: biológia – chémia)

Možnosť kontaktu:
         osobne po vzájomnej dohode – kabinet chémie
         prostredníctvom triedneho profesora
         telefonicky (041/763 77 00)


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk