Pedagogickí pracovníci 2005/06
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2005/06

 Mgr. Jaroslav PIŠTEK  riaditel školy filozofia, dejepis  
 Mgr. Zuzana DURNÁ  zástupkyna riaditela školy pre prírodovedné predmety matematika, fyzika  
 Mgr. Alena STRÝCKOVÁ  zástupkyna riaditela školy pre ek.-org. úsek slovenský jazyk, estetická výchova  
 Mgr. Sona ŠOŠKOVÁ  zástupkyna riaditela školy pre SVP slovenský jazyk, anglický jazyk  
 Mgr. Eva BABIŠOVÁ    slovenský jazyk, francúzsky jazyk  
 Antónia BARTOŠOVÁ    matematika, geografia  
 Mgr. Andrea BEDNÁROVÁ  vedúca PK fyziky matematika, fyzika  
 Andrea BLUNÁROVÁ    slovenský jazyk, nemecký jazyk  
 Zuzana BUCKOVÁ    slovenský jazyk, estetická výchova  
 Zuzana BUCOVÁ    biológia, chémia  
 RNDr. Lubomír CERVENÝ    fyzika, informatika
www.cerveny.sk  
 Mgr. Katarína DELINCÁKOVÁ  vedúca PK AJ anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Mgr. Magdaléna DEVEROVÁ  vedúca PK cudzích jazykov nemecký jazyk, dejepis  
 Mgr. Martina DIRIOVÁ  vedúca PK slovenského jazyka slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Eleonóra DÚBRAVKOVÁ    matematika, deskriptívna geometria  
 Mgr. Mária ERNIHOLDOVÁ    slovenský jazyk  
 Monika FARKAŠOVÁ    náboženská výchova  
 Mgr. Olga FAŠKOVÁ  vedúca PK TV telesná výchova, dejepis  
 Mgr. Lucia FRCKOVÁ  vedúca PK matematiky matematika, fyzika  
 Jana FUNTÍKOVÁ    náuka o spolocnosti, dejepis  
 Alžbeta FUTÁKOVÁ    matematika, biológia  
 Miloš GABALA    náboženská výchova  
 Mgr. Marián GAJDOŠÍK    telesná výchova  
 Sandra GEÖREÖGHOVÁ    geografia, anglický jazyk  
 RNDr. Nataša GERTHOFFEROVÁ    matematika, informatika  
 Mgr. Tatiana HIKOVÁ  vedúca PK GEO matematika, zemepis
www.gymza.sk/Hikova  
 Alena HOLECOVÁ    anglický jazyk  
 Mgr.Lubomír HRABOVEC    telesná výchova  
 Mgr.Katarína CHAJDÁKOVÁ    slovenský jazyk, anglický jazyk  
 PaedDr. Katarína KITAŠOVÁ    biológia, chémia  
 Mgr. Helena KRAJCOVICOVÁ    slovenský jazyk, náuka o spolocnosti  
 Mgr. Anna KRIŠTEKOVÁ  vedúca PK biológie a chémie biológia, chémia  
 PhDr. Jarmila KUBINCOVÁ  vedúca PK SVP dejepis, etická výchova, náuka o spolocnosti  
 Mgr. Monika KUDLOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 RNDr. Janka KUCHÁREKOVÁ  vedúca PK informatiky matematika, informatika, zemepis  
 Mgr. Katarína LAŠTÍKOVÁ    biológia, chémia  
 Mgr. Jana LEIBICZEROVÁ  koordinátor pre enviromentálnu výchovu biológia, chémia  
 Darina LEŠTANOVÁ    nemecký jazyk  
 Libor MAREK    telesná výchova  
 Petra MATEJCEKOVÁ    francúzsky jazyk, estetická výchova  
 Eva MIKULÍKOVÁ    francúzsky jazyk, dejepis  
 Mgr. Janka NEMCEKOVÁ    telesná výchova, geografia  
 Helena PAGÁCOVÁ  koordinátor pre SOC nemecký jazyk  
 RNDr. Ivan PAVLUS    fyzika  
 Mgr. Katarína PÁVOVÁ    anglický jazyk, nemecký jazyk  
 Barbora PETROVICOVÁ    biológia, telesná výchova  
 Mgr. Danka PETROVSKÁ    nemecký jazyk  
 Anna PINKOVÁ    fyzika, chémia  
 Mgr. Ludmila POTOCÁKOVÁ    matematika  
 Mgr. Vlastimil PŠENKO    telesná výchova, geografia  
 Manfred RICHTER    nemecký jazyk  
 Nada ROVNANOVÁ       
 Svetlana STANCEKOVÁ    nemecký jazyk, informatika  
 Miroslava ŠTAFENOVÁ    anglický jazyk  
 Mgr. Lenka ŠTALMACHOVÁ    slovenský jazyk, dejepis  
 Mgr. Michal ŠUTEK    informatika, ekológia
www.gymza.sk/sutek  
 Ing. Jarmila TURONOVÁ  výchovná poradkyna biológia, chémia  
 Mgr. Marek VANKO    fyzika, informatika  
 Marcela ŽILKOVÁ    anglický jazyk  
 Mgr. Zuzana BACÍKOVÁ  MD chémia, biológia  
 Andrea FUCÍKOVÁ  MD nemecký jazyk  
 Mgr. Gabriela VRAVCOVÁ  MD geografia, biológia  
 Mgr. Andrea ZAPLETALOVÁ  MD estetická výchova, náuka o spolocnosti  Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk