Absolventská slávnosť
   Hlavná stránka » Akcie » Absolventská slávnosť » Absolventská slávnosť

Absolventská slávnosťUvedomujúc si dôležitosť maturitnej skúšky ako zmeny, ktorou sa končí stredoškolské vzdelávanie , hľadali sme spôsob ako umocniť slávnosť tejto chvíle. V roku 2000 sme zvolili novú formu odovzdávania maturitných vysvedčení spojeného s oceňovaním študentov za ich študijné výsledky a úspechy v mimovyučovacích aktivitách počas stredoškolského gymnaziálneho štúdia , ktorú sme nazvali Absolventská slávnosť. Uvedený akt realizujeme v Koncertnej sále Konzervatória v Žiline za prítomnosti študentov nižších ročníkov, rodičov a pozvaných hostí. Tento rok bude slávnosť 2. 6. 2006 od 8. 30 hod postupne pre jednotlivé triedy štvrtého ročníka samostatne podľa nasledovného rozpisu.

4.A – 8.30 h

4.B – 9.10 h

4.C – 10.00 h

4.D – 10. 40 h.

4.E – 11.30 h.Každý, kto si nájde čas, chce spoločne s nami zažiť slávnostnú atmosféru a navštíviť veľkú gymnaziálnu rodinu na Hlinskej, je vítaný.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk