Amos 2006
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2006

   foto príloha

Oslava Dňa učiteľov na Gymnáziu Hlinská
Amos 2006


Šancu uznať profesorskú autoritu, vtipnosť či sympatiu mali študenti Gymnázia na Hlinskej ulici už po niekoľký krát. Odovzdávanie cien Amos sa ani tento rok nezaobišlo bez programu, ktorý sa na "Hlinskej" stal už tradíciou.
V pondelok 27. marca bola telocvičňa rozdelená na dva tábory. Na jednej strane profesori a oproti nim študenti nadšení nielen z programu, ale i zo skrátenej dĺžky vyučovania. Avšak spoločným potleskom privítali prvých účinkujúcich, ktorí predviedli scénku z hodiny matematiky. Karty v lavici, či odvrávanie bolo pre obe skupiny divákov dôverne známe. Nasledovalo spevácke vystúpenie a potom vyhlasovanie študentskej ankety. Sošku Amosa v kategórii Najsympatickejší profesor si odniesla začínajúca profesorka Bartošová, a to i napriek tomu, že okrem geografie vyučuje žiakov zrejme najneobľúbenejší predmet - matematiku. Úspech si zopakovala aj ako Najvtipnejší profesor. Ďalšia zábavná scénka z produkcie našich maturantov opisovala vývojové stupne študentov na gymnáziu, po nich nasledovalo inštrumentálne vystúpenie dvoch prvákov-gitaristov. Ďalšiu kategória mala p.p. Pinková ako najautoritatívnejší profesor už niekoľko rokov pod palcom, preto jej výhra nikoho neprekvapila. O slovo sa prihlásila i výchovná poradkyňa p.p. Turoňová, ktorá vyhlásila novinku tohtoročného Amosa, hlasovanie profesorov za triedu, v ktorej najradšej učia. Spokojní z výhry boli žiaci 1.A. Absolútnym víťazom, teda profesorom, ktorý získal v celkovom spočítavaní najväčší počet hlasov sa stala opätovne p.p. Bartošová. Na záver sa všetci profesori dočkali ruží a z telocvične odchádzali so spokojným výrazom na tvári.
Oslava Dňa učiteľov - Amos je akcia, ktorá neumožňuje študentom len oceniť svojich profesorov, či zabaviť sa na spolužiakoch, dokáže najmä spájať dva svety: profesorský a ten študentský.


Katarína Šamajová, 3.C

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk