Kultúrne poukazy
   Hlavná stránka » Akcie » Kultúra » Kultúrne poukazy

Kultúrne poukazy


Zapájame sa do projektu "Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám" a tým sa budeme podieľať na naplnení jedného z jeho cieľov "podporiť vzťah detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám".
Projekt je finančne zabezpečený zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ministerstva kultúry.

Kultúrny poukaz
  • je finančný poukaz pre každého žiaka našej školy v hodnote 200.- Sk (4x50.- Sk)
  • platí jeden kalendárny rok
  • použiť sa dá napr. na uhradenie vstupného do divadla, múzea atď., resp. úhradu služby v knižnici a pod.
  • poukaz možno uplatniť len v kultúrnych inštitúciách, ktoré sa zapoja do tohto projektu (budú označené logom)
  • je neprenosný
  • v prípade nižšej hodnoty za vstupenku sa finančný rozdiel nevydáva
  • je centrálne evidovaný s identifikačnými údajmi a ochrannými prvkami proti falšovaniu
  • v škole budú KP distribuované ihneď po ich obdržaní z ministerstva kultúry a ich spracovaní v rámci školy-predpokladáme do konca marca
Bližšie informácie nájdete na www.kulturnepoukazy.sk

Milí študenti, ide o malé vreckové na kultúru, ktoré dostávate od štátu. Záleží len na Vás, kde a s kým sa za ne vyberiete, ako a či ich využijete. Nezabúdajte, že umenie obohacuje život človeka duchovne i materiálne, podieľa sa na poľudšťovaní človeka a na jeho definitívnom vyčlenení z prírody, ktorú nikdy neohrozuje ani nelikviduje.          Alena Strýčková
    zástupkyňa riaditeľa školy

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk