Trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka
   Hlavná stránka » Škola » História školy » Trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka

2004 - 2006

V snahe rozšíriť vzdelávaciu ponuku sme od 1. 9. 2004 otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Bol to výsledok dobrej prípravy a predloženia projektu personálneho i materiálneho zabezpečenia, ktorý MŠ SR spolu s kompetentnými zo strany SRN vyhodnotili ako veľmi dobrý, o čom sa prišli presvedčiť osobne a udelili nám súhlas na realizáciu novej formy vyučovania nemeckého jazyka pre širší región s materiálnou a odbornou podporou nemeckej strany.

Popri všeobecnom gymnaziálnom štúdiu žiaci pod vedením nemeckého lektora a špeciálne zaškolených slovenských učiteľov majú možnosť zvládnuť nemecký jazyk tak, aby v závere štvorročného štúdia mohli od Centrálneho úradu pre Nemecký jazykový diplom v SRN získať Deutsches Sprachdiplom II.stupňa. Ide o medzinárodne uznávaný certifikát o úrovni ovládania nemčiny. Zároveň s nim získajú i maturitnú skúšku z tohto jazyka. Keďže je slovenská maturita uznaná ako ekvivalent nemeckej Abitur, môže byť absolvent DSD II. stupňa v prípade záujmu o štúdium v nemecky hovoriacej krajine prijatý na vysokú školu bez ďalšej jazykovej skúšky. Nadštandardná úroveň prípravy v nemeckom jazyku umožňuje žiakom už počas prvých rokov štúdia zapojiť sa do vzdelávacích medzinárodných projektov, ktoré sú spojené s výmennými pobytmi. Žiaci 2. ročníka v školskom roku 2005/2006 pracujú na projekte Jugend - Schulle - Wittschaft im Dialog. Študenti i v tejto triede študujú podľa alternatívneho učebného plánu.

Poskytnutím tohto typu štúdia sme sa zaradili medzi 13 gymnázií v rámci Slovenska.
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk