40 – ročná jubilantka
   Hlavná stránka » Škola » História školy » 40 – ročná jubilantka

Od septembra 2005 kráča naša škola štyridsiatym rokom svojho života. Zmenil sa jej názov i pomenovanie ulice, no nič sa nezmenilo na jej poslaní - vzdelávať , vychovávať a spolu s rodičmi modelovať mladého človeka.

Postavenie školy v regióne bolo vždy spájané s kvalitou vo výchovno - vzdelávacom prístupe. Naplno sa to prejavilo najmä v období posledných pätnástich rokov, keď naša škola zohrávala v regióne doslova priekopnícku úlohu v snahe posilňovať kvalitu vzdelávacej ponuky gymnázia a prinášala nové možnosti výberu voliteľných predmetov a vytváranie priestoru na vlastné riadenie študijného programu pre študentov 4. ročníka. I naďalej chceme byť miestom ľudskosti, vzdelanosti a kultúry, školou otvorenou, autonómnou, učiacou sa, orientovanou na žiaka a príťažlivou pre učiteľov i rodičov.

Dôležité medzníky v histórii školy
  • 1. 9. 1965 založenie školy pod názvom Stredná všeobecnovzdelávacia škola na Hlinách VII - trojročné štúdium
  • 1969 zmena názvu na gymnázium - štvorročné štúdium
  • 1970 škola sa presťahovala do terajších priestorov na Hlinách VI
  • 1990 otvorenie prvej bilingválnej slovensko - francúzskej sekcie gymnázia v kraji
  • 1999 odčlenenie sekcie od gymnázia a pomoc pri vytvorení slovensko - španielskej sekcie v samostatnom bilingválnom gymnáziu
  • 2000 zavedenie alternatívneho učebného plánu - ako prvá škola v rámci kraja sme zavedením AUP rozšírili možnosti pre tvorbu vlastného učebného plánu pre študentov 4. ročníka
  • 2004 otvorenie triedy s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka ako prípravu na Nemecký jazykový diplom Deutsches Sprachdiplom II. stupňa - ojedinelý typ tohto štúdia v našom kraji
Oslavy 40. výročia školy
Cieľom osláv je pripomenúť verejnosti históriu školy, ale najmä ukázať gymnázium ako progresívnu školu, ktorá šírkou i kvalitou vzdelávacej ponuky patrí medzi významné gymnázia v regióne.

Slávnostná akadémia pre rodičov, hostí, priateľov školy, absolventov a záujemcov verejnosti sa uskutoční 29. 11. 2005 v Dome odborov v Žiline od 15.30 hod. Vstupenky si možno zakúpiť na sekretariáte školy - 041/76 37 7000. Program sa skladá zo slovných, pohybových a hudobných vystúpení, ktoré pod vedením pedagógov nacvičili žiaci školy. Ústrednou myšlienkou akadémie je umeleckými obrazmi predstaviť históriu i súčasnosť školy a zdôrazniť prepojenie medzi generáciami študentov.

Po akadémii sa pre pozvaných účastníkov uskutoční v Dome techniky v Žiline slávnostná recepcia. Jej cieľom je vytvoriť priestor na neformálne stretnutie bývalých i súčasných pracovníkov školy, hostí medzi nimi i predstaviteľov inštitúcii zaoberajúcich sa výchovou a vzdelávaním na úrovni mesta, okresu i kraja.


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk