Mgr. Alena Strýčková
   Hlavná stránka » Škola » Vedenie školy » Mgr. Alena Strýčková

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS
 • učiteľka materskej školy
 • vychovávateľka v školskej družine
 • vedúca vychovávateľka školskej družiny
 • učiteľka v základnej škole
 • riaditeľka materskej školy
 • stredoškolská učiteľka
  • triedna učiteľka
  • vedúca predmetovej komisie
 • zástupkyňa riaditeľa školy od 1.septembra 1996
  • riadenie úseku ekonomicko-organizačného
  • vyučovanie
   • slovenského jazyka a literatúry
   • estetickej výchovy a dejín umenia
  • rozvrh hodín


ODBORNÝ RAST

Stredná pedagogická škola

Pedagogická fakulta

 • diplomová práca: - Súľovské skaly vo farbe -
  • Teoretická časť: úvod, prehľad krajinomaľby na Slovensku,
   geografická poloha a geografická stavba Súľovských skál,
   ideový zámer vlastnej práce, zoznam použitej literatúry
  • Praktická časť

Metodické centrum

 • Riadenie školy - príprava vedúcich pracovníkov ( MŠ SR 42/1996 Z.z. )
  (dvojročné štúdium ) 9.11.1998
  Záverečná práca:
  • Komunikácia tradične i netradične
  Modulové práce:
  • Marketing, strategické a operatívne plánovanie v riadení školy
  • Formovanie a spracovanie strategického cieľa školy ( celá práca )
  • Organizovanie v riadení školy
  • Analýza organizovania riadiacich procesov na našej škole
  • Informačný systém v riadení školy
  • Personálny manažment
  • Možnosť zdokonaľovania náborových postupov pri získavaní vhodných pracovníkov do našej školy ( celá práca )
  • Riadenie pedagogického programu školy
  • Strategický program vzdelávania učiteľského zboru v súvislosti so zavedením systému THV
 • Pracovnoprávne vzťahy a nároky z nich vyplývajúce, ( cyklické vzdelávanie ) 22.3.2002
 • 2. kvalifikačná skúška - Strategický program školy, ( cyklické vzdelávanie ) 1.3.2002
 • 1. kvalifikačná skúška 12.10.2001
  • Dejiny umenia ako voliteľný predmet /pozri prilohu, formát DOC/

Asociácia projektu Infovek Slovensko

 • Letná škola Infovek 20.8. - 25.8.2000
  integrácia informačných a komunikačných technológií do vyučovania
 • Nadstavbový kurz projektu Infovek 9.5. - 12.5.2001
  komunikácia v sieti Internet, tvorba prezentácií a internetových stránok


ZÁUJMY
  Klasika. 4- členná. Ja , manžel, dcéra, syn. Nedávno nás bolo 5. Chýba nám po 13-tich rokoch náš pes Aramko.
  Raz dávno som na otázku študentov do školského časopis " Čo je pre Vás v živote najdôležitejšie?" odpovedala, že rodina a platí to dodnes.

Profesia

  Ak
  • ste učiteľkou 28 rokov,
  • učíte vlastné dieťa doma 4 roky,
  • pomáhate pri vzdelávaní a výchove deti svojich priateľov,
  • ste presvedčení o správnosti výberu svojho povolania,
  • veríte, že môžete prispieť k zmene systému vzdelávania a výchovy,
  • hľadáte zdroje na uskutočnenie zmien,
  • uvádzate zmeny do praxe, obhajujete ich zavedenie a presviedčate o ich správnosti,
  • venujete časť času svojho osobného voľna mimoškolskej činnosti realizovanej so študentmi,
  • robíte reklamu svojmu zamestnaniu,
  tak sa profesia stáva Vašim celoživotným záujmom.

Folklór

  Folklór / angl. folklór = vedomosti ľudu /
  • Obdivujem krásu ľudovej tvorby spojenej s jej úžitkovosťou. Rešpektovanie materiálu použitého ku spracovaniu a citlivý výber technológie spracovania či opracovania.
  • Skladám poklonu pred staviteľmi ľudovej architektúry, ktorá reprezentuje harmonickú súhru vzťahov medzi človekom a prírodou.
  • Fascinuje ma výzdoba ľudového odevu svojou farebnosťou a rôznymi technikami spracovania. Najmä výšivky a paličkovaná čipka.
  • Oslňuje ma múdrosť a úprimnosť ľudovej slovesnosti
  • Rozveseľuje mi dušu hudba a tanec. Rada navštevujem folklórne slávnosti a vystúpenia folklórnych súborov. Obidve moje deti tancovali vo folklórnych súboroch.
  • Očarúva ma výzdoba zvykoslovných predmetov. Zdobím kraslice a pečiem i zdobím medovníky.
  • Zbieram tradičné hrnčiarske výrobky.
  • Hladím zrobené ruky, ktoré počas zimných večerov priadli, tkali, plietli, či vyrezávali .
  • Hľadám v ňom doklad o živote ľudu, jeho schopnostiach a estetickom vzťahu k skutočnosti

Kultúra

  Koncertné umenie
  • pri počúvaní hudby oddychujem, naberám novú energiu, potrebný optimizmus, kochám sa krásou Domu umenia Fatra a dotýkam sa v ňom nezameniteľnej atmosféry
  • prináša mi uvoľnenie a pocit krásy a šťastia
  Návštevy výstav
  • nabádajú ma k meditácii o zmysle života a postavení človeka v čase a priestore
  • pomáhajú mi prepojiť moju citovú a intelektuálnu stránku života
  • podnecujú moju obrazotvornosť
  • umožňujú mi hľadať posolstvá a snažím sa dešifrovať výpovede otvárajú mi bránu k chápaniu umenia ako svedectvá o neohraničených tvorivých schopnostiach človeka
  • sú zdrojom poznania, výchovným prostriedkom, spôsobom dorozumievania i sviatočným zážitkom
  Návštevy kultúrnych pamätihodnosti
  • fascinujú ma architektonické objekty minulosti ako svedectvo ľudskej inteligencie, úprimnosti i tajomnosti
  • zbližujú ma s ľuďmi, prírodou i myšlienkovými hodnotami predkov
  Hovorí sa, že obrazy, sochy, básnické diela, hudobné skladby začínajú žiť naozaj až vtedy, keď si nájdu ochotného vnímateľa. Ja im preto otváram svoju dušu, aby mali kde rezonovať.

Príroda

  • Živá i neživá príroda ma očarúva bizarnosťou tvarov, pestrosťou farieb, harmóniou i kontrastmi.
  • Príjemné chvíle prežívam pri pohľade na farebnú i tvarovú nádheru kvetov, krásne tvary minerálov, či oblohu.
  • Cítim úctu k nej pre jej drsnú krásu a obdivujem ju pre jej originalitu i monumentalitu.
  • Vyhľadávam stretnutia s ňou cez kyticu kvetov vo váze, zelený balkón i byt, ale i turistické vychádzky.
  • V jej náruči oddychujem, obnovujem duševné i fyzické sily.
  • Inšpiruje ma k tvorivej činnosti
  Dodnes ma hreje pocit, keď si spomeniem na slová niektorých mojich študentiek, ktoré po absolvovaní turistických vychádzok po chodníkoch Vysokých Tatier a Veľkej Fatry povedali, že tam boli prvý a možno aj posledný raz, ale ďakujú mi za to, že tam boli a videli to, čo videli.

Lyžovanie

  Nikdy som sa nevyhýbala športu. Zahrám si tenis i squash, s vodou som priateľka, i keď mám pred jej silou rešpekt, prebehnúť sa na bežkách, či použiť korčule mi tiež nerobí problémy.
  Prečo teda lyžovanie ? Pre pohľad na nádhernú zasneženú krajinu, srieň na stromoch, pre trblietavý sneh v zimných lúčoch slnka, svišťavý zvuk po stretnutí lyží so snehom, pre pohyb a tvar snehových vločiek, pre ošľahanú tvár a chuť čaju, ktorá má svoje neopakovateľné zimné čaro, pre lahodnú únavu po lyžovačke, pre potešenie z pohybu, pre pokoru, ktorú mám v duši pri pohľade na majestátnosť a divokosť hôr a preto, lebo ho mám rada.Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk