Prehľad o triedach v šk. roku 2005/06
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2005/06

Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof.
1.A 31 5 26 nemecký jaz. NJ/AJ

 p.Blunárová Anna

 p.Turoňová

1.B 34 6 28 všeobecné AJ/FrJ

 p.Leibiczerová Jana

 p.Marek

1.C 33 9 24 všeobecné AJ/FrJ/RJ

 p.Babišová Eva

 p.Šutek

1.D 31 15 16 všeobecné AJ/NJ

 p.Hiková Tatiana

 p.Červený

1.E 33 15 18 všeobecné AJ/NJ

 p.Krajčovičová Helena

 p.Stančeková

1.F 32 16 16 všeobecné AJ/NJ

 p.Lešťanová Darina

 p.Futáková

1.G 31 12 19 všeobecné AJ/NJ

 p.Krišteková Anna

 p.Štalmachová

 v zahraničí   0 0 0
1. ročník 225 78 147
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof.
2.A 31 5 26 nemecký jaz. NJ/AJ

 p.Pagáčová Helena

 p.Richter

2.B 27 7 20 všeobecné AJ/FJ

 p.Petrovičová Barbora

 p.Fašková

2.C 28 9 19 všeobecné AJ/FJ

 p.Mikulíková Eva

 p.Georeoghová

2.D 28 13 15 všeobecné AJ/NJ

 p.Frčková Lucia

 p.Petrovská

2.E 26 7 19 všeobecné AJ/NJ

 p.Bednárová Andrea

 p.Pšenko

2.F 27 14 13 všeobecné AJ/NJ

 p.Vaňko Marek

 p.Bučová

2.G 27 13 14 všeobecné AJ/NJ

 p.Kucháreková Janka

 p.Funtíková

2.H 27 11 16 všeobecné AJ/NJ

 p.Gajdošík Marián

 p.Bučková

v zahraničí 0 0 0
2. ročník 221 79 142
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof.
3.A 30 12 18 všeobecné AJ/NJ

 p.Deverová Magdaléna

 p.Pinková

3.B 29 11 18 všeobecné AJ/NJ/FJ

 p.Gerthofferová Nataša

 p.Nemčeková

3.C 28 15 13 všeobecné AJ/NJ/FJ

 p.Dúbravková Eleonóra

 p.Žilková

3.D 27 14 13 všeobecné AJ/NJ

 p.Díriová Martina

 p.Pavlus

3.E 31 11 20 všeobecné AJ/NJ

 p.Laštíková Katarína

 p.Kudllová

v zahraničí 3 3 0
3.ročník 148 66 82
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Zameranie Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof.
4.A 33 14 19 všeobecné AJ/NJ

 p.Potočáková Ľudmila

 p.Hrabovec

4.B 32 10 22 všeobecné AJ/FJ

 p.Delinčáková Katarína

 p.Matejčeková

4.C 33 14 19 všeobecné AJ/NJ

 p.Kitašová Katarína

 p.Bartošová

4.D 34 11 23 všeobecné AJ/NJ

 p.Kubincová Jarmila

 p.Rovňanová

4.E 30 12 18 všeobecné AJ/NJ

 p.Erniholdová Mária

 p.Pávová

v zahraničí 0 0 0
4.ročník 162 61 101
 
celkom 756 284 472Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk