Amos 2005
   Hlavná stránka » Akcie » Amos » Amos 2005

   foto príloha

Dňa 23.3.2005 sa nanšej škole uskutočnil

                                     AMOS 2005

CENY vo forme žiaroviek boli udelené v týchto kategóriách:

Najsympatickejšia profesorka:D.Sršníková

Najvtipnejšia profesorka:J.Kucháreková

Najautoritatívnejšia profesorka:A.Pinková

                           Top profesor:J.Uríková

 

Študenti pripravili zaujímavý program.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk