Inzerát školník-údržbár
   Hlavná stránka » Škola » Oznamy » Inzerát školník-údržbár

Inzerát školník-údržbár


Riaditeľka Gymnázia Hlinská 29 v Žiline prijme do pracovného pomeru pracovníka

na pracovnú pozíciu: ŠKOLNÍK/ÚDRŽBÁR
– plný úväzok


Termín nástupu do práce: ihneď/dohodou

Druh pracovného pomeru: plný úväzok s perspektívou trvalého pracovného pomeru

Náplň práce: bežné údržbárke práce v priestoroch školy a jej priľahlých častí, oprava a údržba elektrických, kúrenárskych, vodovodných inštalácií, drobná murárska, stolárska, inštalatérska a záhradnícka práca

Požiadavky na zamestnanca:
     Vzdelanie: minimálne základné vzdelanie
    Osobnostné predpoklady a zručnosti: manuálna zručnosť a samostatnosť, seriózny prístup k práci

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zoznam požadovaných dokladov:
  1. žiadosť o zamestnanie
  2. životopis
  3. kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  4. písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Požadované doklady zašlite najneskôr do 18.10.2019
  • osobne na sekretariát na Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina
  • poštou na adresu: Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina
  • alebo e-mailom na adresu: gymnazium@gymza.sk
     Uchádzač o pracovnú pozíciu – školník/údržbár po splnení podmienok podania žiadosti bude pozvaný na osobný pohovor.
    Škola si vyhradzuje právo nevybrať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: PaedDr. Katarína Kitašová, zástupkyňa riaditeľky školy
Telefón: 041/763 77 00, mob. 0908 22 84 72
e-mail.: gymnazium@gymza.sk

Bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste poskytneme na tel. čísle: 041/763 77 00


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk