OZNAM
   Hlavná stránka » Škola » Oznamy » OZNAM

OZNAM


       Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 30.08. 2019 nebudú v škole z dôvodu čerpania dovolenky stanovené žiadne úradné hodiny.
V Žiline 28. 08. 2019

Bc. Ing. Jarmila Turoňová,v.r.
riaditeľka školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk