Oznámenie o začiatku školského roka 2019/2020
   Hlavná stránka » Škola » Oznamy » Oznámenie o začiatku školského roka 2019/2020

Oznámenie o začiatku školského roka 2019/2020


       Oznamujeme žiakom Gymnázia na Hlinskej 29 v Žiline, že slávnostný začiatok školského roka sa uskutoční dňa 2.septembra 2019 v telocvični školy:
  • pre žiakov 1. ročníka o 8.00 hod.

  • pre žiakov 2. ročníka o 8.30 hod.

  • pre žiakov 3. ročníka o 9.00 hod.

  • pre žiakov 4. ročníka o 9.30 hod.

Podrobnejšie informácie poskytnú triedni učitelia v triede po slávnostnom začiatku školského roka dňa 2. septembra 2019.
V Žiline 26. 08. 2019

Bc.Ing. Jarmila Turoňová
riaditeľka školy


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk