Veľké šelmy Malej Fatry
   Hlavná stránka » Predmety » Biológia » Exkurzie » Veľké šelmy Malej Fatry

Veľké šelmy Malej Fatry   


       V stredu 22. mája a vo štvrtok 23. mája 2019 sa naši druháci zúčastnili biologickej exkurzie do Školy ochrany prírody vo Varíne. Práve v týchto dňoch si pripomíname aj Medzinárodný deň biodiverzity (22. 5.). Pre zachovanie druhovej pestrosti - biodiverzity nášho najbližšieho národného parku má veľký význam aj ochrana a monitorovanie jeho najväčších šeliem. Práve o nich – medveďoch, vlkoch a rysoch pútavou a vedecky podloženou formou prezentovala našim žiakom pani Ing. Gabriela Kalašová, pracovníčka pre environmentálnu výchovu Správy Národného parku Malá Fatra. V nadväznosti na práve teraz v biológii preberanú zoológiu a etológiu sa mohli žiaci dozvedieť o počtoch, správaní, teritóriách či pobytových znakoch týchto šeliem. Niektorých študentov práca ochrancov prírody nadchla až tak, že začali uvažovať o možnosti zúčastniť sa najbližšieho zimného monitorovania medveďov, pri ktorom pomáhajú aj dobrovoľníci .

       Veríme, že aj touto formou sme prispeli k tomu, že naši študenti sa budú k prírode a jej jedincom správať s úctou a láskou.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk