Kde sa čistí voda zo Žiliny?
   Hlavná stránka » Akcie » Exkurzie » Kde sa čistí voda zo Žiliny?

Kde sa čistí voda zo Žiliny?


       Pre našich prvákov by odpoveď na túto otázku mala byť jednoznačná, veď sa o tom presvedčili na vlastné oči. V pondelok 13.5.2019 sa uskutočnila medzi - predmetová exkurzia do Čistiarne odpadových vôd v Hornom Hričove. Pán Ing. Haluška našim študentom opísal základné postupy pri čistení spoločnej splaškovej aj dažďovej vody, ktorá denne bez prerušenia priteká do tejto čistiarne zo Žiliny a okolitých obcí. V roku 2013 to bolo z 359 km kanalizačných sietí. Množstvo vody pritekajúcej na prečistenie sa líši v priebehu dňa i v závislosti od zrážok, ale maximum, čo dokážu zachytiť a prečistiť, je až neuveriteľných 1 800 l za sekundu.

       Pri jednotlivých nádržiach, halách, zásobníkoch ... študenti sledovali mechanické a biologické čistenie odpadovej vody, odstraňovanie štrku, tvorbu kalu, využitie vznikajúceho bioplynu či vypustenie bývalej splaškovej vody do Váhu.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk