Účasť Alexandry Zavadskej zo IV.A na medzinárodnej prehliadke vedecko – technických projektov v Moskve
   Hlavná stránka » Akcie » Účasť Alexandry Zavadskej zo IV.A na medzinárodnej prehliadke vedecko – technických projektov v Moskve

Účasť Alexandry Zavadskej zo IV.A na medzinárodnej prehliadke vedecko – technických projektov v Moskve


       Účasť Alexandry Zavadskej zo IV.A na medzinárodnej prehliadke vedecko – technických projektov v Moskve, na ktorej záskala diplom za víťazstvo v odbore Matematika a informatika, cena za najlepší panel, ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra (cez ťažkosti ku hviezdam).

Alexandra o svojej ceste do Moskvy napísala:

       Najväčším tohtoročným podujatím, ku ktorému som sa dostala cestou matematiky, a súčasťou ktorého som sa stala v mene našej školy aj Slovenska, bola medzinárodná prehliadka vedecko-technických projektov v Moskve (RUS) s názvom Vernadsky National Contest, ktorej prevažujúcim miestom konania bola pôda Ruskej akadémie vied. Na tomto výnimočnom podujatí som dostala možnosť prezentovať svoju vlastnú výskumnú činnosť z oblasti čistej matematiky, ktorej ústrednou témou je všeobecný charakter zakrivenia a štruktúra objektov, no zaoberá sa i ďalším (viac o mojej práci na http://vedanadosah.cvtisr.sk/k-vyskumu-ju-priviedla-vianocna-dekoracia).

       Do Moskvy som spolu so štvorčlennou skupinkou koordinátorov z vedúcej organizácie Amavet a vystavovateľov druhého projektu zo Slovenska z oblasti biológie priletela už v nedeľu 7. apríla, oficiálne však akcia začínala až v utorok 9. apríla. Nasledujúci týždeň potom pozostával z obhajovania prác formou prezentačných panelov spojeného s diskusiami vo forme konferencie. Menšou komplikáciou tu bola jazyková bariéra vzťahujúca sa výhradne na ruský jazyk, ktorá vrámci konferencie obmedzila takmer každého zahraničného účastníka, odhliadnuc však od tejto skutočnosti by som prehliadku zhodnotila ako veľmi obohacujúcu skúsenosť, z ktorej sa mimoriadne teším. Rozprávanie o matematike v takto veľkolepej atmosfére sa stalo aktivitou, ktorú som si užívala natoľko, že s tým bolo popravde náročné skončiť.
       Obhajoba projektu pred expertmi z odboru bola mojou doposiaľ najnáročnejšou a najdlhšou (čas sa tuším pretiahol až k štyridsiatim minútam), neľahké otázky ma však len podnietili pozrieť sa na skutočnosť iným spôsobom, čím ma priviedli k hlbšiemu a komplexnejšiemu porozumeniu danej tematike. Konečný súhlas odborníkov s mojimi tvrdeniami a s tým spojená pozitívna spätná väzba ma napokon veľmi potešila a motivovala.

       Akcia bola formálne ukončená počas doobedňajších hodín v piatok 12. apríla zatváracím ceremoniálom, ktorý sa niesol v slávnostnom duchu hodnotenia udalosti a oceňovania najúspešnejších účastníkov doplnených o niekoľko vsuviek pozoruhodného kultúrneho programu. Mne sa síce z dôvodu časovej tiesne spojenej s odletom do Viedne nepodarilo vyzdvihnúť si cenu oficiálnym spôsobom, organizátori podujatia mi však nechali sériu ocenení, ktorých súčasťou je diplom za víťazstvo v odbore Matematika a informatika, cena za najlepší panel, ako aj vyznamenanie latinskými slovami per aspera ad astra (cez ťažkosti ku hviezdam). Z dosiahnutého úspechu sa teším spôsobom, ktorý ťažko vôbec opísať; každé jedno z ocenení má pre mňa jedinečnú, naozaj veľkú hodnotu.

       Na záver by som už len rada vyslovila obrovskú vďaku škole za akýkoľvek spôsob pomoci vrámci mojej prípravy na túto udalosť, ako aj vyzdvihla aktivity podobného charakteru v najlepšom možnom svetle pre prípad budúceho záujmu.

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk