Úspech našich žiakov na celoštátnom kole SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » Úspech našich žiakov na celoštátnom kole SOČ

CELOŠTÁTNE KOLO SOČ
41. ročník


       V dňoch 23. -26. apríla sa na Strednej odbornej škole automobilovej v Košiciach konala celoštátna prehliadka prác SOČ. Našej škole sa v posledných rokoch darí postupovať do záverečného kola tejto súťaže a tento rok bola účasť našich žiakov a radosť z ich umiestnenia dvojnásobná. Reprezentovali nás Ján Barčiak a Roman Srnka z III.A a vo veľkej konkurencii žiakov stredných škôl z celého Slovenska dosiahli výborné umiestnenia:

Odbor č. 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
      2. miesto: Ján Barčiak, III.A - „Okno do Lietavskej Svinnej – prezentácia pamätihodnosti obce reportážou“

Odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
      3. miesto: Roman Srnka, III.A - „Tvorba a dopad reklamy ako mediálneho produktu“

Našim chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy na súťaži, blahoželáme k umiestneniu a veríme, že im ich práca a jej výsledky v budúcnosti pomôžu a nové vedomosti a zručnosti, ktoré získali pri písaní a prezentovaní využijú v ďalšom štúdiu.


V Žiline, 03. mája 2019
Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk