Team Gymza Bernoláčka u primátora Žiliny
   Hlavná stránka » Bernoláčka 2.0 » Team Gymza Bernoláčka u primátora Žiliny

Team Gymza Bernoláčka u primátora Žiliny


       Náš Gymza team Bernoláčka mal možnosť sa osobne stretnúť s primátorom mesta Žilina s Mgr. Petrom Fiabáne. Cieľom stretnutia bolo informovať pána primátora o obnove zastávky Bernoláčka v minulom školskom roku a o našej iniciatíve pokračovať s jej obnovou a nadviazať tak na spoluprácu s mestom Žilina aj v tomto ročníku, čo sa nám aj podarilo. Vďačíme tomu pánovi primátorovi a jeho ústretovosti a zdieľaniu našej iniciatívy.

       Zo stretnutia sme odchádzali pozitívne naladení a spokojní, že náš zámer ohľadom pomoci pri úprave zastávky zo strany mesta sa stretol s porozumením.

       Ešte raz by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi za ochotu nás vypočuť a za jeho podporu.

       Team Gymza Bernoláčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk