OKRESNÉ KOLO SOČ
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » SOČ » OKRESNÉ KOLO SOČ
OKRESNÉ KOLO SOČ
41. ročník


       Dňa 19. marca 2019 sa presne po roku naša škola opäť zmenila na prehliadku tvorivého myslenia, odborných vedomostí, skúseností a talentu žiakov stredných škôl celého žilinského okresu. Už piaty krát sme sa stali organizátorom už v poradí 41. ročníka okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti.
       Na pôde nášho gymnázia sa stretlo 52 žiakov zo 14 stredných škôl z okresu Žilina, aby v príjemnej pracovnej a tvorivej atmosfére predstavili a obhájili 41 súťažných prác v 15 odboroch pred odbornými hodnotiacimi komisiami. Svojou prítomnosťou na súťaži nás tento rok poctila aj regionálna televízia „RAJ“.
       Naša škola mala v súťaži opätovne veľké zastúpenie. Reprezentovalo nás 8 žiakov so 7 súťažnými prácami a vo svojich odboroch a silnej konkurencii žiakov iných stredných škôl boli veľmi úspešní:

 • Odbor č.01 – Problematika voľného času
  2. miesto: Stanislava Popelková, III.A – „História a súčasnosť ženského futbalu“ – postup do krajského kola

 • Odbor č. 02– Matematika,fyzika
  1. miesto: Emma Koniarová, III.B, Patrik Buček, III.D - „Geometrické objekty mesta Žilina“ - postup do krajského kola

 • Odbor č. 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
  2. miesto: Monika Machútová, III.A – „Upcycling ako efektívne využitie kreativity v prospech životného prostredia“ – postup do krajského kola

 • Odbor č. 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
  3. miesto: Michaela Illeová, III.A – „Autoimúnne ochorenie - celiakia“ – odporučený postup do krajského kola

 • Odbor č. 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
  1. miesto: Ján Barčiak, III.A - „Okno do Lietavskej Svinnej – prezentácia pamätihodnosti obce reportážou“ - postup do krajského kola

 • Odbor č. 15 – Ekonomika a riadenie
  1. miesto: Roman Srnka, III.A - „Tvorba a dopad reklamy ako mediálneho produktu“ – postup do krajského kola

 • Odbor č. 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia:
  1. miesto: Miroslava Kyselová, III.A - „Emocionálna zložka u športovcov z pohľadu športovej psychológie “ – postup do krajského kola


       Verím, že zúčastnení žiaci, ktorí obetovali svojim prácam veľa zo svojho voľného času zúročia svoje schopnosti, zručnosti a nadobudnuté vedomosti vo svojom ďalšom štúdiu, či už u nás na gymnáziu alebo neskôr počas štúdia na vysokých školách.

       Všetkým našim žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy na súťaži, blahoželáme k umiestneniu a postupujúcim prácam držíme palce a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2019 na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

       V Žiline, 25. marca 2019

       Mgr. Andrea Fučíková, koordinátor SOČ


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk