Maturitné skúšky sa začali
   Hlavná stránka » Maturita » Maturitné skúšky sa začali

Maturitné skúšky sa začali


       V dňoch 12. marca 2019 až 14. marca 2019 žila celá škola prvou časťou maturitných skúšok. Externej časti a písomnej formy internej časti sa zúčastnilo 108 maturantov našej školy. Svoje znalosti a zručnosti si overovali v predmete slovenský jazyk a literatúra, v anglickom alebo nemeckom jazyku na úrovni B2 a 28 našich maturantov aj v predmete matematika. O pokojný priebeh trojdňovej previerky vedomostí sa postarali pedagogickí pracovníci školy v spolupráci s predsedkyňou školskej maturitnej komisie a predsedami predmetových maturitných komisií, ako i samotní študenti našej školy.

       Naše gymnázium je certifikačnou školou pre testovanie elektronickou formou, čo umožnilo absolvovať E-MATURITU 26 žiakom zo slovenského jazyka a literatúry a 20 žiakom z matematiky. E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky, je rovnocenná s písomnou formou externej časti maturitnej skúšky, pričom ju môžu absolvovať iba žiaci certifikačných škôl.

       Veríme, že písomnú časť maturitných skúšok zvládli naši štvrtáci úspešne a povzbudila ich do ďalšieho štúdia. Všetkým želáme veľa síl do nasledujúceho náročného obdobia a očakávame veľa vynikajúcich výsledkov pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky.

       Výsledky žiakov v externej časti maturitnej skúšky budú na stredné školy doručené do 6. mája 2019.


       Mgr. Marek Vaňko

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk