DOD na Fachhochschule Wiener Neustadt
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Jazykový diplom DSD » Aktivity DSD tried » DOD na Fachhochschule Wiener Neustadt

DOD na Fachhochschule Wiener Neustadt


       Dňa 1.3.2019 sme sa my (žiaci 3.A triedy) zúčastnili dňa otvorených dverí na Fachhochschule Wiener Neustadt. Hneď na začiatku nás privítala milá pani profesorka, ktorá nám poskytla všeobecné informácie, v skratke priblížila časový harmonogram a predstavila nám študenta zo Slovenska, ktorý študuje na FH Wiener Neustadt, aby sme bez najmenších problémov boli oboznámení o všetkom, čo sa na škole deje a mali čo najlepšiu predstavu o štúdiu v zahraničí.

       Spolu s našou pani profesorkou Rančákovou sme sa postupne zoznámili s prostredím vysokej školy a internátov, a neskôr sa informovali aj o formách štúdia a o študijných odboroch. Všade, kde sme vkročili, čakali na nás usmiati študenti a profesori, ktorí boli ochotní informovať nás o svojom odbore, ktorý študujú alebo vyučujú a mali hneď pripravenú aj lákavú praktickú ukážku. Keď sme sa chceli informovať detailnejšie o odbore, ktorý nás zaujal, na mapkách ktoré sme dostali ešte na začiatku pri vstupe sme sa jednoducho dozvedeli, kde a o koľkej sa koná prednáška.

       Ako som už spomínala, zoznámili sme sa s prostredím školy. Priestory celej vysokej školy boli moderne vybavené, celkové prostredie pôsobilo čisto a čo v nás najviac zarezonovalo bolo to, že takmer v každom rohu moli koše pre recyklovaný odpad a to nielen plast a papier, ale aj sklo, kovy, tetrapaky atď. Nápisy na nich boli v svetových jazykoch a čo nám zalichotilo, aj v slovenčine J.

       Celkovým dojmom škola pôsobila priateľsky k životnému prostrediu. Občerstvenie, ktoré sme dostali bolo zabalené v papierovom obale, položené na kartónovej tácke, naliate v skle a jedli sme ho dreveným príborom, ktorý nám podala príjemná usmievavá obsluha, ktorá nám, ak sme mali akékoľvek otázky, dokázala odpovedať či už po nemecky alebo po anglicky.

       Vieme, že aj keď si možno veľa z nás nevyberie práve túto formu štúdia na FH Wiener Neustadt, aspoň sme mali možnosť vidieť a porovnať školu a štúdium aj z iného prostredia ako z domáceho. Za túto skúsenosť ďakujeme pani profesorke Rančákovej, ktorá nás sprevádzala a pani profesorke Zajacovej, ktorá celú exkurziu zorganizovala.

       Gaššová Izabela 3.A


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk