Život je CHÉMIA
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Akcie a súťaže » Život je CHÉMIA

Život je CHÉMIA


       Výbuchy aj vyrobenie zmrzliny, horenie nitrocelulózy aj plameňové skúšky, pokusy s kvapalným dusíkom aj „ podrezanie“ žíl ... to je len malá ukážka toho, čo všetko si mohli vyskúšať naši žiaci v rámci zaujímavej prezentácie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe.
       Pani Ing. Lucia Tajnaiová, ktorá pracuje na Fakulte technologie ochrany prostředí, priblížila zameranie ich študijných programov (Ekotoxikologie a environmentální analýza, Energie a paliva, Voda a prostředí) naozaj priam kúzelníckym spôsobom.
       Študenti sami aktívne vykonávali činnosti a aj vďaka ich zručnostiam sa im podaril napr. pokus na dôkaz supravodivosti, Leidenfrostov efekt či pomocou balónika demonštrácia na zmenu objemu plynu v závislosti na teplote.
       Pred záverečným pochutnaním si na práve vyrobenej zmrzline sa žiaci zapojili do súťaže o najkrajšiu pleseň. Každý účastník si na vlastnú Petriho misku s agarom naniesol ľubovoľnú vzorku. Spracovanie výsledkov z Petriho misiek bude trvať nejaký čas, potom študentom pošlú fotky spolu s linkom na fb stránky, kde budú môcť hlasovať o víťaznú fotku.
       Hoci sme si priestor aj trochu zadymili, každá z troch vyučovacích hodín ubehla veľmi rýchlo, preto dúfame, že naša nová spolupráca s VŠCHT v Prahe bude pokračovať aj v budúcnosti.


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk