Spolupráca s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity
   Hlavná stránka » Akcie » Spolupráca s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity

Spolupráca s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity

„Aj učitelia sa učia.“


       12.februára 2019 mali možnosť učitelia nášho gymnázia zúčastniť sa pracovného stretnutia, ktorého súčasťou bola prehliadka laboratórií fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity so zámerom prehĺbiť spoluprácu s našou školou. Po privítaní pánom dekanom prof. Ing. Pavlom Špánikom , PhD. a úvodných informáciách o práci a štúdiu na fakulte, sme spolu s pánom prodekanom prof. Ing. Petrom Brídom, PhD. navštívili nasledovné laboratóriá, kde sme sa mohli oboznámiť s ich činnosťou z hľadiska výuky i výskumu. Mohli sme len tíško závidieť prístrojové vybavenie a „hračky“, na ktorých sa študenti môžu naučiť rôzne zákonitosti a princípy fungovania. Postupne sme prešli a oboznámili sme sa s týmito pracoviskami a ich vedúci nám zaujímavo a ľudsky vysvetlili ich zamerania činnosti:
  • Laboratórium riadenia dopravných procesov
  • Laboratórium biomedicínskeho inžinierstva
  • Laboratórium robotiky
  • Laboratórium vývoja prototypovej elektroniky a IoT senzorov
  • Laboratórium elektrických pohonov
  • Krajina vĺn

Dohodnutú spoluprácu sme potvrdili výborným obedom, na ktorom v neformálnych rozhovoroch padlo veľa dobrých a hlavne realizovateľných nápadov. Ďakujeme za možnosť stráviť príjemný deň na akademickej pôde.

       Jarmila Turoňová
       vyučujúca chémie - biológie


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk