Deň otvorených dverí na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

Deň otvorených dverí na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline

       Na základe predchádzajúcej spolupráce a pozvania sme dňa 13.2.2019 navštívili Deň otvorených dverí Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej Univerzity. V rámci kurzu KOŽAZ nám Fakulta bezpečnostného inžinierstva v septembri minulého roka prostredníctvom prednáškových blokov priblížila podrobnejšie prvú pomoc, civilnú ochranu a protipožiarne opatrenia. Prednášky a praktické ukážky boli realizované zážitkovou formou študentmi fakulty a preto bolo podujatie zaujímavejšie aj pre našich žiakov.
       Na DOD pripravila fakulta špeciálny program, ktorý býva každý rok odlišný. Tento rok nás čakala simulácia dopravnej nehody autobusu, kde bolo 12 zranených ľudí. Pri tejto modelovej situácii predviedli svoj zásah záchranné aj policajné zložky. Záchranné zložky predviedli ukážkovú akciu pri rozdeľovaní zranených ľudí do viacerých skupín a my sme mohli sledovať postup ošetrenia v prípadoch mierneho zranenia, šoku, krvácania, podchladenia, zlomenín. Policajné zložky po príchode na miesto simulovanej nehody zaistili, aby bol priestor dostatočne označený a riadili premávku v okolí. Na podujatí bola predstavená aj nová požiarna technika. V praktickej ukážke sme ju mohli vidieť pri vyslobodzovaní pasažiera z prevráteného auta.
       Po ukončení programu vo vonkajších priestoroch sme sa presunuli do učební fakulty, kde sme si mohli na jednotlivých stanovištiach vyskúšať streľbu, prvú pomoc, testy, rôzne zaujímavosti z kriminalistiky a iných študijných odborov, ktoré fakulta ponúka.
       Aj touto cestou chceme veľmi poďakovať Fakulte bezpečnostného inžinierstva za úžasne strávený deň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.


       Za PK TSV Mgr.Michal Palica


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk