DOD na GYMZE
   Hlavná stránka » Akcie » Deň otvorených dverí » DOD na GYMZE

DOD na GYMZE


       V dňoch 7. a 9. februára 2019 sa na Gymnáziu Hlinská 29 otvorili brány GYMZY a priestory do našej školy sa stali dostupnými aj pre širšiu verejnosť a zvedavé tváre tohtoročných deviatakov. Počas prehliadky priestorov sa hostia postupne dozvedali rôzne informácie o aktivitách žiakov školy ako aj možnostiach štúdia v jednom z 3 ponúkaných typov učebných plánov:
  • zameranie na prírodné vedy a informatiku
  • rozšírenú výučbu nemeckého jazyka
  • všeobecné gymnaziálne štúdium.

       Zvedavci nahliadli do učební cudzích jazykov, kde sa zábavnou a tvorivou formou pristavili pri mnohých témach v anglickom, nemeckom, francúzskom či ruskom jazyku.
       Z „jazykového GYMZA sveta“ smerovala trasa do učební informatiky. Na svoje si tak prišli IT hlavičky, ale určite aj matematici, ktorí si vyskúšali riešenia rôznych príkladov či testov. V rámci dejepisu a občianskej náuky si naši hostia preverili svoj rozhľad v oblasti poznania významných osobností svetových dejín, ale i hlavy jednotlivých európskych štátov. Statočne sa popasovali s otázkami z finančnej gramotnosti, rozlíšili pravé bankovky od falzifikátov, či stretli sa so zaujímavou literárnou postavou.
       Ďalšou zástavkou boli priestory špeciálnych učební a laboratórií fyziky či chémie, kde to priam žilo zaujímavými pokusmi. Tie však neboli iba pod taktovkou našich pedagógov, ale predovšetkým svoje doposiaľ nadobudnuté vedomosti a zručnosti demonštrovali samotní gymnazisti. Vedecká atmosféra pritiahla nejedno oko zvedavého návštevníka. Skvelá komunikácia a atmosféra mala svoje miesto aj v učebniach biológie, kde v rámci nevšedných aktivít bol priestor zamyslieť sa i nad otázkou človeka a jeho vzťahu k našej planéte.
       V duchu hesla „v zdravom tele - zdravý duch“ mnohí mladí ľudia dokázali, aký športový potenciál sa v nich skrýva.
       Vďaka úžasným návštevníkom ako aj našimštudentom, ktorí sprevádzali účastníkov po chodbách, sa školou niesla príjemná, priateľská atmosféra, ktorá vyčarovala úsmev nielen nám, ale i samotným hosťom.
       Veríme, že táto pozitívna vlna emócií a zážitkov nasmeruje mnohých zúčastnených rozhodnúť sa študovať práve na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline.


       Mgr. Laura Fučíková
       Mgr. Mária Kariakinová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk