Prehľad o triedach v šk. roku 2018/19
   Hlavná stránka » Triedy » Prehľad o triedach v šk. roku 2018/19

Prehľad o triedach v šk. roku 2018/19


Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
I.A 31 11 20 NEJ/ANJ

p.Fučíková

p. Zajacová

p.Fučíková

I.B 30 12 18 ANJ/FRJ/NEJ

p.Sádecká

p.Turoňová

I.C 29 13 16 ANJ/RUJ/RUJ

p.Hiková

p.Bajcsiová

v zahraničí      
1.ročník 90 36 54
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
II.A 23 12 11 NEJ/ANJ

p.Blunárová

p.Rančáková

p.Gerthofferová

II.B 26 5 21 ANJ/FRJ/RUJ

p.Gerthofferová

p.Šutek

II.C 25 7 18 ANJ/FRJ/RUJ

p.Leibiczerová

p.Zadňan

II.D 23 6 17 ANJ/NEJ

p.Štalmachová

p.Potočáková

v zahraničí 1 0 1
2.ročník 98 30 68
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
III.A 25 8 17 NEJ/ANJ

p.Červencová

p.Palica

p.Bartošová

III.B 22 5 17 ANJ/FRJ

p.Laštíková

p.Matišíková

III.C 29 16 13 ANJ/NEJ/RUJ

p.Ďurek

p.Palica

III.D 28 14 14 ANJ/NEJ/RUJ

p.Bartošová

p.Veličová

v zahraničí 2 2 0
3.ročník 106 45 61
 
Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Cudzí jazyk Triedny profesor Zástupujúci tr. prof. Vedúci MZTP
IV.A 28 7 21 NEJ/ANJ

p.Bednárová

p.Dorková

p.Bednárová

IV.B 27 9 18 ANJ/NEJ/FRJ

p.Fašková

p.Zadňan

IV.C 28 16 12 ANJ/RUJ

p.Červený

p.Lešťanová

IV.D 25 12 13 ANJ/NEJ

p.Krajčovičová

p.Veličová

v zahraničí      
4.ročník 108 44 64
 
celkom 402 155 247Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk