Súťaž v písaní esejí
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Súťaž v písaní esejí

Súťaž v písaní esejí


       V dobe od 1.10.2018 do 7.12.2018 prebiehala súťaž na Obchodnej podnikateľskej fakulte v Karvinej pod záštitou Slezské univerzity v písaní esejí na viaceré témy. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Zo všetkých zúčastnených sa na 3. mieste umiestnil Patrik Buček z 3.D triedy s témou „Ako si predstavujem dovolenku svojich snov.“

       K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!

       Za PK SJL Mgr. H.Krajčovičová


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk