Bernoláčka v rádiu Regina
   Hlavná stránka » Bernoláčka 2.0 » Bernoláčka v rádiu Regina

Bernoláčka v rádiu Regina


       Sme veľmi radi, že naša Bernoláčka, a tým aj škola, sa dostáva do povedomia širšej verejnosti aj vysielaním slovenského rozhlasu na rádiu Regina. Príspevok u nás v škole nahrávala (18.12.2018) naša bývalá žiačka Júlia Kavecká, ktorá v rádiu pracuje.

Príspevok si môžete vypočuť aj VY!


P.S.: Ešte stále sa dá na Startlabe ( do 17.1.2019) prispievať na projekt Bernoláčka.

       Ďakujeme! Team Bernoláčka

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk