Preventívne s policajtom
   Hlavná stránka » Škola » Koordinátori » Protidrogová výchova » Preventívne s policajtom

Preventívne s policajtom


       Počas predošlého (10.12., 12.12.2018) a tohto (17.12.2018) týždňa sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili prednášky venovanej protidrogovej prevencii a prevencii kriminality, ktorú nám sprostredkovala MsP Žilina. Prednášku viedla ppor. Benická, ktorá sa nás žiakov snažila svojimi vlastnými príbehmi, alebo aj príbehmi ľudí, s ktorými sa počas svojej policajnej kariéry stretla, navnadiť na "zdravšiu" alternatívu života bez drog, alkoholu, ale aj rôznych iných priestupkov, či dokonca trestných činov. Upresnili sme si aj informácie o legálnych a nelegálnych drogách a trestnom stíhaní.
       Prednáška bola veľmi obohacujúca a študentov zaujala najmä vďaka osobným skúsenostiam pani policajtky, ktoré nám pomohli viac pochopiť nebezpečenstvo, ktoré nám hrozí. Touto cestou by sme sa jej chceli poďakovať a popriať hlavne len úsmevné príhody.

       za žiakov 1. ročníka Lucia a Klemii


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk