Nová Bernoláčka na Šiške
   Hlavná stránka » Bernoláčka 2.0 » Nová Bernoláčka na Šiške

Nová Bernoláčka na Šiške


       V dňoch 26.11.až 28.11.2018 sa vo Vyhniach v blízkosti vrchu Sitno v rovnomennom hoteli uskutočnil 21. ročník Festivalu environmentálnych výučbových programov Šiška, ktorého témou v tomto roku bola Urbánna envoronmentálna výchova.

       Na festivale boli odprezentované práce učiteľov takmer z celého Slovenska, ale aj veľa odborných príspevkov z činnosti miest a mnohých organizácií. Preto nás veľmi potešilo, že aj nás pozvali predstaviť náš zrealizovaný projekt Nová Bernoláčka, ktorý Dominik Hrtánek a Natálka Žilková, ako jediný žiacky účastníci, účastníkom festivalu ( bolo ich viac ako 70) predstavili. Projekt sa stretol s veľmi pozitívnou odozvou zo strany prítomných a povzbudili nás do ďalších projektov.

       Všetky príspevky poukazovali na veľmi zaujímavé spôsoby a inšpiratívne možnosti ochrany prírody, alebo na možnosti ako žiť v súlade s prírodou a uvedomelo ju využívať. K príjemnej atmosfére prispeli aj praktické ukážky z činnosti Lesov SR, Školy ochrany prírody vo Varíne alebo aj bylinková záhradka.

       Za poskytnutú možnosť zúčastniť sa na festivale, by sme sa chceli poďakovať Nadácii Green Foundation a dlhoročnému organizátorovi festivalu Slovenskej agentúre životného prostredia, pretože sme si odniesli veľa inšpirácií a cítili sme sa naozaj veľmi príjemne.

       Ďakujeme!

       Dominik, Natália a Katarína


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk