Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
   Hlavná stránka » Akcie » Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!


Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
alebo
Archeológia – svedectvo doby


       Dňa 23. októbra 2018 sa v kongresovej sále Úradu ŽSK konala konferencia pri príležitosti Medzinárodného dňa archeológie , ktorej súčasťou okrem zaujímavých archeologických osobností a milovníkov histórie, sme boli aj my, seminaristi z dejepisu.

       Na tejto konferencii odznelo viac zaujímavých článkov nielen o samotnej archeológii ako vednej disciplíne, ale aj napríklad čo obnáša práca archeológa pamiatkára, či prednášky o archeologických výskumoch v Divinke, Radoli-Koscelisku, na Havránku a Rohačke.

       Prezentácie boli pre nás plné nových historických faktov, najmä z oblasti našich regionálnych dejín . Zaujal nás výklad o priebehu a etapách archeologického výskumu v Divinke , kde sa nachádza národná kultúrna pamiatka „ Hradisko Veľký vrch „. Aj na tomto výskume sme sa dozvedeli o práci archeológa, ktorá nie je vôbec jednoduchá a vyžaduje si veľa času, trpezlivosti a pedantnosti. Ale aj spomienky na nezabudnuteľné životné príbehy priamo z archeologických nálezísk, boli obohatením tematiky. Rozšírili sme si svoje poznatky o lokalitách na Slovensku pochádzajúcich z čias Veľkej Moravy , ktoré obývali šikovní šperkári . Výpoveďou o ich talente boli hlavne nádherné granulované náušnice z 9. a 10. storočia.

       Sprievodnou akciou konferencie bola i zaujímavá výstava fotografií z archeologickej činnosti múzeí ŽSK. A tak pri vychutnávaní malého občerstvenia sme mali možnosť podiskutovať medzi sebou o tom čo nás historicky obohatilo a presvedčilo o dôležitosti zachovania dedičstva našich otcov . Celá akcia bola pre nás prínosom. Odhliadnuc od dobrého pocitu z konferencie, odniesli sme si množstvo poznatkov, ktoré nám seminaristom v blízkej budúcnosti môžu byť opornými bodmi našich ďalších ciest.

       Andrea Repkovská, IV. D

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk