IT ČAJOVŇA NA UNIZe
   Hlavná stránka » Akcie » IT ČAJOVŇA NA UNIZe

IT ČAJOVŇA NA UNIZe


       Dňa 26.11.2018 sa študenti našej školy zúčastnili prednášky s názvom ,,Google vs Startup život - Čo treba obetovať pre úspech?” , ktorú organizovala Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. Túto prednášku viedol Ing. Jozef Vodička, ktorý je tiež absolventom tejto univerzity. Dozvedeli sme sa o jeho štúdiu v Singapure, Fínsku, vysokoškolskom živote, jeho vlastných projektoch a taktiež to, aké je pracovať v spoločnosti Google.

       Rada by som ocenila prístup pána Vodičku k prezentácií, pretože bol pripravený na každú situáciu, vedel pohotovo reagovať, zapájal nás do prednášky, pýtal sa na naše názory a delil sa s nami o jeho skúsenosti. Jeho reč bola plynulá a pútava.

       Napriek tomu , že téma IT nie je úplne moja ,,šálka kávy”, prednášku a celkový prístup pána Vodičku a jeho kolegov hodnotím naozaj kladne. Atmosféra bola príjemná a myslím si, že prednášateľ dokázal dostatočne upútať našu pozornosť, hoci všetci vieme, aké je to častokrát ťažké.

       Na záver by som chcela oceniť jeho snahu motivovať nás do ďalšieho života. Prinútil nás uvedomiť si, aké dôležité je pracovať sám na sebe a dokázal nám, že všetko, čo urobíme dnes sa odrazí v našej budúcnosti.

       M.Bobáňová II.B


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk