Zdokonaľovací plavecký kurz
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Zdokonaľovací plavecký kurz

Zdokonaľovací plavecký kurz


       V tomto školskom roku absolvovali žiaci II. ročníka plaveckého kurzu v závere predposledného mesiaca tohto roka. Kurz bol organizovaný v spolupráci s plaveckým klubom Nereus. Naši žiaci boli po všetkých stránkach veľmi dobre hodnotení inštruktormi plaveckého klubu a aj my sme boli hrdí na ich výkony v bazéne a aj mimo neho. Tento rok sme nemali ani jedného neplavca, takže účel zdokonaľovacieho výcviku bol splnený nadmieru a všetci v ramci svojich schopnosti sa zdokonalili. Tešíme sa, že sme realizáciou tohto kurzu prispeli k upevneniu vzťahu k plávaniu ako k jednej z možností celoživotných pohybových aktivít.

       Za PK TSV Mgr. Michal Palica

Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk