Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
   Hlavná stránka » Predmety » Slovenský jazyk a literatúra » Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


       V stredu 14. novembra 2018 sa na našom gymnáziu uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Dvadsaťjeden študentov zo všetkých ročníkov si preverilo svoje vedomosti a zručnosti v rámci písomného testu, štylistickej úlohy aj krátkeho rečníckeho prejavu. Porota zložená z vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry napokon vyhodnotila najúspešnejších:

Kategória A Kategória B
1. miesto: Ján Barčiak, III.A 1. miesto: Martina Bobáňová, II.B
2. miesto: Alexandra Zavadská, IV.A 2. miesto: Žofia Priečinská, II.B
3. miesto: Kristína Hodásová, IV.A
3. miesto: Katarína Štaffenová, IV.C
3. miesto: Tatiana Grečnárová, II.A


       Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach!


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk