Postup našej žiačky na medzinárodnú súťaž Varadsky National Contest v Moskve
   Hlavná stránka » Akcie » Postup našej žiačky na medzinárodnú súťaž Varadsky National Contest v Moskve

Postup našej žiačky na medzinárodnú súťaž Varadsky National Contest v Moskve


       Naša žiačka Alexandra Zavadská zo IV. A triedy, sa v dňoch 8. a 9. novembra 2018 zúčastnila celoštátneho kola Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Alexandra tu bola mimoriadne úspešná, nakoľko so svojou prácou postupuje na Varadsky National Contest, ktorý sa uskutoční na jar budúceho roka v Moskve.

Alexandra o svojej účasti na Festivale vedy a techniky napísala:

       „Ďalšou zo zastávok mojej tohtoročnej realizácie sa vo svete matematiky bolo celoštátne finále Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku konalo v areáli výstaviska Incheba v Bratislave počas dvojdňovej prehliadky 8. a 9. novembra.

       Svoj prezentačný panel som si na expozíciu prišla nainštalovať už v stredu 7. novembra po docestovaní do Bratislavy tak, aby som sa nasledujúce ráno mohla naplno pustiť do obhajovania. Prvé z mojich myšlienok po prekročení prahu výstaviska smerovali k názoru, že udalosť, ktorú mám pred sebou, sa stane nielen nezabudnuteľným zážitkom, ale i obohatením dlhotrvajúceho charakteru. Boli to práve atmosféra nesúca duch zápalu pre vedu spolu s návalom inšpirácie šíriacej sa ovzduším, ktoré sa stali zdrojom môjho bezprostredného nadšenia.

       Otvorením dvier Incheby širokej verejnosti bolo razom na vystavovateľoch, aby tento svoj entuziazmus posunuli ďalej návštevníkom, stali na iniciátormi diskusií na vlastnú odbornú tematiku, no predovšetkým naplnili účel svojej účasti, a svoje zistenia predali v čo najlepšom svetle odbornej hodnotiacej komisii. Na ich rozhodnutí totiž stála otázka, ktoré z prác tohto roku dostanú jedinečnú príležitosť byť podanými na medzinárodných prehliadkach v mene Slovenska.

       Môjmu projektu z oblasti čistej matematiky bolo ponúknuté miesto v Rusku na prehliadke s názvom Vernadsky National Contest, ktorá sa každoročne koná v jarných mesiacoch v Moskve. Z dosiahnutého úspechu sa mimoriadne teším, a príležitosť reprezentovať seba, školu i Slovensko beriem ako výzvu a vyznamenanie súčasne.

       Na záver by som rada vyslovila vďaku každému, kto ma na tejto ceste podporil, a osobitnú vďaku pani profesorke Bednárovej za odbornú pomoc v priebehu spracovania.“


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk