Úspech našej žiačky v Európskej súťaži o najlepšiu študentskú esej 2018
   Hlavná stránka » Predmety » Nemecký jazyk » Úspech našej žiačky v Európskej súťaži o najlepšiu študentskú esej 2018

Úspech našej žiačky v Európskej súťaži o najlepšiu študentskú esej 2018


       Dňa 8. novembra 2018 sa v Bratislave v sídle Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie „Európskej súťaže o najlepšiu študentskú esej 2018“, na ktorom si víťazi prevzali zaslúžené certifikáty z rúk zástupcov Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko a predstaviteľov Európskej únie.

       Do súťaže, ktorú organizuje Nadácia Hannsa Seidela a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, sa zapojili i naše žiačky Tamara Čmiková (III.A), Gabriela Hofericová (IV.A) a Katarína Žideková (IV.A). Esej bolo možné písať nielen v slovenskom, ale i v nemeckom jazyku.

       Žiaci mali na výber dve témy: Téma A: Je „in“ byť Európanom? Téma B: (Ne)viditeľná vojna v Európe.

       V rámci celoslovenského kola získala naša žiačka, Tamara Čmiková, za svoju prácu Ist es „in“ ein Europäer zu sein? napísanú v nemeckom jazyku krásne 3. miesto.

       Blahoželáme!       V Žiline 12.11.2018
       Mgr. Zuzana Zajacová


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk