Prehľad voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2019/2020
   Hlavná stránka » Predmety » Prehľad voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2019/2020

Prehľad voliteľných predmetov pre štvrtý ročník v školskom roku 2019/2020

Názov
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry
Seminár z anglického jazyka
Gramatický seminár z anglického jazyka
Konverzácia v nemeckom jazyku
Seminár z dejepisu
Seminár z občianskej náuky
Vybrané kapitoly z umenia a kultúry
Seminár z matematiky
Cvičenia z matematiky
Matematika pre maturantov
Seminár z informatiky
Cvičenia z informatiky
Seminár z programovania
Seminár z fyziky
Príroda v experimentoch
Seminár z chémie
Seminár z biológie
Chémia a biológia v príkladoch
Seminár z geografie
Človek a jeho ochrana
Seminár zo psychológieGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk