Exkurzia do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni
   Hlavná stránka » Predmety » Chémia » Exkurzie » Exkurzia do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni

Spolupráca Katedry Energetickej techniky Žilinskej univerzity a GYMZY pokračuje aj v školskom roku 2018/2019

Exkurzia do spaľovne odpadu Spittelau vo Viedni


       Vyučujúci chémie Gymnázia Hlinská 29 v Žiline aj v školskom roku 2018/2019 úspešne rozvíjajú rozbehnutú spoluprácu so Žilinskou univerzitou - so Strojníckou fakultou (Katedrou energetickej techniky). V rámci projektu ŽU dostali žiaci maturitného ročníka a vyučujúci chémie našej školy možnosť zúčastniť sa dňa 17. októbra 2018 odbornej exkurzie do spaľovne odpadu vo Viedni. Cieľom zájazdu bolo oboznámiť študentov s fungovaním spaľovne odpadu a jej priestormi. Spaľovňa predstavuje symbiózu medzi technológiou, ekológiou a umením. Nachádza sa v širšom centre mesta Viedeň. Okrem likvidácie komunálneho odpadu je jej nemenej dôležitou funkciou aj výroba tepla pre okolité bytové domy a neďalekú nemocnicu Allgemeines Krankenhaus, ktorá predstavuje najväčší nemocničný komplex v Rakúsku. Naši študenti mali možnosť vidieť zmysel triedenia odpadu, čo by malo byť prirodzenou súčasťou nášho života, tak ako je to vo väčšine rakúskych domácností.
       Popri spaľovni účastníci exkurzie navštívili Hundertwasserhaus, jeden z najznámejších diel architekta, maliara a sochára Friedensreicha Hundertwassera, ktorý navrhol už spomínanú spaľovňu.

       Kitašová, Turoňová - vyučujúce chémie


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk