Kožaz 2018
   Hlavná stránka » Predmety » Telesná výchova » Kožaz 2018

Kožaz 2018


       Tento rok sme absolvovali kurz ochrany a života a zdravia v rámci Európskeho týždňa športu pod heslom #BeActive. V prvý deň sme vďaka spolupráci s Fakultou Bezpečnostného Inžinierstva Žilinskej Univerzity absolvovali civilnú ochranu, požiarnu ochranu a zásady prvej pomoci. Prednášky sa konali v menších skupinách tak, aby si mal každý z našich študentov možnosť prakticky vyskúšať prvú pomoc pri rôznych situáciách. Druhý deň bol v znamení tradičného splavu Váhu. Ten bol doplnený turistikou. Jedna skupina študentov šla na krásnu novopostavenú vyhliadkovú vežu Strečno a ostatní zvolili ľahšiu prechádzku na neďalekú kolibu. Tretí deň nás čakala návšteva novovybudovanej horolezeckej steny K2 v Žiline. Študenti mali možnosť si zaliezť s profesionálnymi inštruktor mi a naučiť sa techniku uzlov. Kurz sme uzavreli testom preverujúcim získané vedomosti a zručnosti.

       Za PK TSV: Mgr. Michal Palica


fotogalériaGymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk