INTER NOS 2018
   Hlavná stránka » Akcie » INTER NOS 2018

INTER NOS 2018


       Mariánske námestie v Žiline sa dňa 6.9.2018 stalo centrom festivalu INTER NOS – Medzi nami, s témou DEŇ PRE ŽILINU, ktorého súčasťou je už tradične aj naša škola. Dobrovoľníckou činnosťou našich žiakov sme sa aktívne podieľali na celkovom zabezpečení podujatia podľa potrieb organizátorov festivalu z Nadácie krajina Harmónie a zúčastnených subjektov. Ďalší dobrovoľníci prezentovali na festivale školu v duchu “Škola v rytme doby” rôznymi športovými aktivitami, chemickými pokusmi... Počas celého podujatia nás sprevádzala hudba, tanec a úsmev na tvárach návštevníkov. Veríme, že sa podarilo aj našim pričinením naplniť myšlienku festivalu, ktorý chce poukázať na silné stránky všetkých ľudí, podporiť vzájomné porozumenie medzi nimi bez rozdielu a veselou formou pripomenúť, že všetci tvoríme komunitu a len spolu dokážeme oceniť rôznorodosť. Preto veľké poďakovanie všetkým dobrovoľníkom –žiakom našej školy a tešíme sa na ďalší ročník INTER NOSU.

       Mgr. Oľga Fašková


Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk