Pedagogickí pracovníci 2017/18
   Hlavná stránka » Škola » Pedagogickí pracovníci » Pedagogickí pracovníci 2017/18


Pedagogickí pracovníci 2017/18

Mgr. Alena Strýčková
riaditeľka školy slovenský jazyk, umenie a kultúra stryckovagymza.sk
astryckovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Kitašová
zástupkyňa riaditeľa školy biológia, chémia kitasovagymza.sk
 
Mgr. Marek Vaňko
zástupca riaditeľa školy fyzika, informatika vankogymza.sk
mvankogymza.sk
 
Mgr. Patrícia Bajcsiová
  anglický jazyk, dejepis bajcsiovagymza.sk
 
PaedDr. Antónia Bartošová
  matematika, geografia bartosovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Bebčáková, PhD.
vedúca PK TSV telesná výchova, etická výchova bebcakovagymza.sk
 
PaedDr. Andrea Bednárová, PhD.
vedúca PK MAT, FYZ, INF, GEO matematika, fyzika bednarovagymza.sk
 
Mgr. Anna Blunárová
  nemecký jazyk, slovenský jazyk blunarovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Červencová
koordinátor ŽŠR slovenský jazyk, psychológia cervencovagymza.sk
 
RNDr. Ľubomír Červený
koordinátor web stránky fyzika, informatika cervenygymza.sk
www.cerveny.sk
 
Mgr. Michaela Daňová
  nemecký jazyk, talianský jazyk danovagymza.sk
 
Mgr. Mária Dorková
  anglický jazyk dorkovagymza.sk
 
Mgr. Stanislav Ďurek, PhD.
koordinátor PDP občianska náuka, umenie a kultúra durekgymza.sk
 
Mgr. Oľga Fašková
  telesná výchova, dejepis faskovagymza.sk
 
Mgr. Andrea Fučíková
koordinátor SOČ nemecký jazyk, etická výchova fucikovagymza.sk
 
PaedDr. Vladimír Fuljer
  náboženská výchova fuljergymza.sk
 
RNDr. Nataša Gerthofferová
  matematika, informatika gerthofferovagymza.sk
 
Mgr. Tatiana Hiková
  matematika, geografia hikovagymza.sk
thikovagymza.sk
hikova.gymza.sk
 
Mgr. Helena Krajčovičová
  slovenský jazyk, občianska náuka krajcovicovagymza.sk
 
PaedDr. Žaneta Kubáňová
koordinátor protidrogovej prevencie biológia, telesná výchova kubanovagymza.sk
 
RNDr. Katarína Laštíková
  biológia, chémia lastikovagymza.sk
 
Mgr. Jana Leibiczerová
koordinátor pre environmentálnu výchovu, vedúca PK BIO, CHE, biológia, chémia leibiczerovagymza.sk
 
Mgr. Darina Lešťanová
Kronikár nemecký jazyk, ruský jazyk lestanovagymza.sk
 
Mgr. Zuzana Matišíková
zapisovateľ francúzsky jazyk matisikovagymza.sk
 
Mgr. Monika Nedelková
  anglický jazyk, náboženská výchova nedelkovagymza.sk
 
Mgr. Michal Palica
koordinátor prev. úrazov telesná výchova palicagymza.sk
 
Mgr. Ľudmila Potočáková
  matematika potocakovagymza.sk
lpotocakovagymza.sk
 
Mgr. Ema Rančáková
  informatika, geografia rancakovagymza.sk
 
PaedDr. Katarína Sádecká
vedúca PK SVP slovenský jazyk, občianska náuka sadeckagymza.sk
 
Armin Stenger
  nemecký jazyk stengergymza.sk
 
Mgr. Lenka Štalmachová
vedúca PK SJL slovenský jazyk, dejepis stalmachovagymza.sk
 
Mgr. Michal Šutek
správca siete informatika sutekgymza.sk
 
Ing. Jarmila Turoňová
výchovná poradkyňa biológia, chémia turonovagymza.sk
jarmilaturonova.sk
 
Mgr. Silvia Veličová
  anglický jazyk, francúzsky jazyk velicovagymza.sk
 
Mgr. Marek Zadňan
vedúci PK ANJ, FRJ anglický jazyk, dejepis zadnangymza.sk
 
Mgr. Zuzana Zajacová
vedúca PK NEJ, RUJ anglický jazyk, nemecký jazyk zajacovagymza.sk
 
Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina, IČO: 00160903 - tel. 041/ 763 77 00 - fax. 041/ 763 43 50 - gymnazium@gymza.sk